76 Uoor de opslag van nieuwe auto's was Pon al eerder gedwongen uit te wijken naar het Soester Kwartier, een industriewijk in Amersfoort. Hier werden de Uolkswagens van de treinwagons gereden die dagelijks uit Duitsland werden aangevoerd. Her en der in Amersfoort moesten wei landen worden gehuurd voor de opslag van de Kevers en UW-busjes. Het was een hele kunst om overzicht te houden over welke auto waar stond. Gesprekken met de Gemeente Amersfoort over een ruimere lokatie binnen de gemeentegrenzen leverden niets op. De burgemeester van Leusden, de heer A.F. Buining, kreeg daar lucht van, rook zijn kans en nam onverwijld contact op met directeur Mijndert Pon. Burgemeester Buining verklaarde er wel wat in te zien om een bedrijf als Pon's Automobielhandel binnen de gemeentegrenzen te halen. Dat betekende immers uitbreiding van de werkgelegenheid. Bovendien kon een bedrijf met een dergelijke internationale uitstraling wel eens als een magneet op andere ondernemers gaan werken. Leusden had de neiging een dorp met louter woningbouw te worden, een forenzen- gemeente met een gebrek aan eigen industriële activiteiten. üJensen van Pon Pon bracht in de onderhandelingsgesprekken twee wensen naar voren: ten eerste moest het bedrijfsterrein per spoor bereikbaar zijn en ten tweede diende er voldoende oppervlakte te zijn voor de aanleg van een opslagterrein voor enkele duizenden auto's. De eerste voorwaarde was voor de importeur van levensbelang omdat de dagelijkse aanvoer van auto's en onderdelen vanuit service-oogpunt geen hinder mag ondervinden. Burgemeester Buining kwam met een voorstel: een stuk weidegrond aan de weerszijden van de spoorlijn Amersfoort-Woudenberg-Ueenendaal. De burgemeester liet er geen gras over groeien en trad in kontakt met de betrokken boeren. Deze zagen in principe wel brood in de verkoop van hun grond, maar stelden op hun beurt wel de eis dat Pon ook de weilanden aan de overzijde van het spoor zou kopen. De spoorlijn doorsneed namelijk hun kavels. Efficiënt auto's lossen Het was inmiddels 1967 en de koop van 35 hectare kreeg zijn beslag: Pon's Automobielhandel N.U. zou zich aan de oostzijde vestigen, üp de grond aan de westzijde - beter bekend als de Pon Driehoek - begon 77 Wijnand Pon een veefokbedrijf dat de naam Koepon meekreeg. Enkele jaren geleden deed hij de 'voorbeeldige' onderneming weer van de hand. Thans is dit boerderij 'De Zuidhoek'. U/ijnand Pon bezit nog meer van dergelijke boerderijen in het noorden van het land. In de loop van 1968 kwam het immense opslagterrein gereed; er was capaciteit voor 4000 voertuigen. De tijd was voorbij dat de importeur overal in en rond Amersfoort stukken weiland moest huren om de voor raad auto's kwijt te raken. Het zand voor het ophogen van het terrein werd ondermeer betrokken uit een zandput die later werd omgetoverd in een schitterende vijver. Om het lossen van de treinen niet op de hoofdbaan te laten plaats vinden legde de Spoorwegen ter hoogte van het opslagterrein een zij spoor met wissels aan. Dit zou de locomotieven bovendien de mogelijk heid bieden te rangeren. Gelijkertijd bouwde NS nog een aftakking dat in het nieuwe distributiecentrum voerde. Het spoor in dit pand bood plaats aan 12 wagons, genoeg voor de dagelijkse zending onderdelen, ruildelen en accessoires, comfortabel droog in weer en wind. In 1975 werd de capaciteit van het opslagterrein vergroot met 2000 plaatsen. Hechte band tussen twee bedrijven In de loop der jaren is er een hechte band ontstaan tussen Pon's Automobielhandel en de Nederlandse Spoorwegen. Uoor beide 'partijen' is het Pon-lijntje van gorte commerciële - en niet te vergeten - promotionele betekenis. Uoor de importeur betekent de aanvoer per spoor een snelle en efficiënte manier van aanvoer. Alle auto's komen tegelijkertijd binnen en een speciale losploeg heeft de auto's binnen enkele uren gelost en in de juiste parkeervakken gezet. Na het geautomatiseerd en milieuvriendelijk verwijderen van het parafine- laagje is het overgrote deel van de Uolkswagens en Audi's in twee dagen bij de 230 dealers in het land. Uoor de NS betekent Pon een belangrijke klant die vijf dagen per week voor een stuk werk zorgt. Met het dagelijkse transport van gemiddeld zo'n 300 Uolkswagens, Audi's en sinds kort Seat's kan de NS aantonen dat zij met haar divisie Goederenvervoer in staat is aan de moderne eisen van snel heid en zorgvuldigheid te voldoen.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1992 | | pagina 14