78 De spoorlijn en de Coöperatie F. v/an Loenen De spoorlijn Amersfoort-Kesteren diende niet alleen het personenvervoer op dat trajekt, maar voorzag ook in de groeiende behoefte aan goederen vervoer. In 1917 werd de 'coöperatieve handelsvereniging Leusden en omgeving' opgericht. Voornaamste doel van dit boereninitiatief was het gezamen lijk inkopen van voer en andere benodigdheden voor het boerenbedrijf. Tot dan waren de boeren overgeleverd aan de prijsstelling van hande laren die van hun machtspositie profiteerden en de prijzen opschroefden. Via deze 'coöperatieve' vorm stelde de agrarische stand daar een machtsblok tegenover. □m de goederen centraal op te slaan was een eigen gebouw een voor waarde. In de spoorweg vond men een ideale aanvoerroute van de goederen, en zo verrees het gebouw aan de Hamersveldseweg dat nog steeds, zij het in bescheiden vorm, in bedrijf is. In de jaren '2D beschikte de voortvarende handelsvereniging aldus over een eigen aansluiting op het "kersenlijntje", zoals het inmiddels in de volksmond gedoopt was. Het eindpunt bevond zich immers in de Betuwe, zodat de associatie duidelijk zal zijn. Op bijgaande foto is duidelijk te zien hoe de goederen tot voor de deur afgeleverd konden worden. Aan het einde mondde de aftakking uit in een 'stootblok' om te voorkomen dat het zware materiaal onverhoopt de Hamersveldse weg zou kruisen. Dat is dan ook nooit gebeurd. De grond was en is in eigendom van Stichting 'De Boom', zodat de rails van de aftakking steeds opnieuw gehuurd moesten worden van de spoorwe gen. Een nogal ingewikkelde konstruktie. Niettemin brak er een ware bloeitijd aan voor dit verbond tussen ondernemerszin en vervoer per rails. Stro, mais, kunstmest en vooral veel kolen vonden hun weg naar het Leusdense platteland. De aanvoer kon oplopen tot zo'n 15 wagons per week. Vooral 's zomers wanneer de kolen goedkoper werden aangeboden om de 'slappe tijd' te overbruggen was het een bedrijvige plek. Zeker als men bedenkt dat aanvankelijk alles met de hand gelost diende te 79 worden. Later had men de beschikking over een transportband die de handel direkt ter bestemder plaatse bracht. De ontwikkelingen schreden voort heet het dan. Dat betekende in dit geval ook dat andere vormen van vervoer hun plaats opeisten. Toen de N.S. niette min met forse huurverhogingen afkwamen, was het lot van de eigen aanvoerlijn bezegeld. Begin jaren '70 zijn de rails afgevoerd en is het stootblok (geliefd speelobjekt voor de jeugd) afgebroken. Gelukkig ligt de rest er nog wel, sluimerend en wachtend op wel licht hernieuwde belangstelling. AFb. 8: Kolentrein bij de Coöperatie

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1992 | | pagina 15