-n 21 30 12 80 GEMEENTE LEUSDEN. Te ont- groottc. CD (-> d o CD te a CD -rl :0 van de. perceeleu bij bet kadaster bekend ter grootte van als [Hectaren. [Aren. |Centiaren. CD O CD Nummer. ten name van 0 I 22 70' bouwland 0 0 0 0 05 85 3o!lO H 00 00 00 1 02 30 I 80 50 08 10 2 20 il) idem weiland idem bouwland idem idem idem idem huis en erf bouwland >oo in gaard mis c. a. bouwland schapenhok bouwland idem idem idem idem 0 8G 60 0 55 20 2 90 80 3 0820 2 60 10 8 73 109 T38 0,71 0 53-00 0,74-20 0 20=50 0 15:20 0,93 20 4'09-72 000108 3 05o0 4 77 00 1490 0 85 70 1 35 00 D, 10 9 8 11 o 25 31 598 599 35 45 46 541 608 607 230 227 220 221 218 Haar (van de)Wouter, mede-eige naar bij successievan de Haar Aaltje, van de Haar, Arie en mede-erven idem idem idem Haar (van de), Wouter, mede eige naar bij successievan de Haar Aaltje, en mede-erven van Lage maatMaas Voskuilen, Teunis Lagemaat, Arend idem idem Voskuilen, Teunis idem idem Leusden de gemeente Voskuilen, Teunis idem Ruitenbeek (vau)Hendrina, echt genoot Reijer van den Hoef Haar (van de), Wouter, mede-eige naar bij successievan de Haar Aaltje, van de Haar, Arie en mede erven blaar (van de), Wouter, mede-eige naar bij successievan de Haar Aaltje en mede-even van idem Haar (van de), Wouter, mede-eige naar bij successievan de Haar Aaltje, van de Haar, Arie en mede-erven 81 09j35j idem 21 65, weiland 0 19|75j idem 0 41|95jwoest wl. o[39.10 bouwland 0 01 ;95 l.iosch O'l 6175: weiland 0!22j]0i idem 0142,75 boseh 0 01 05 idem I I I 1 0|80 40| 1 29 60 1 27 10 3 26 00i 2'59 90' OH 490 0 77 30 2 33 30! 132 10 0 11 80 217 216 215 206 198 199 190 191 188 189 idem Ruitenbeek (van)Hendrinaecht genoot Reijer van den Hoef idem idem Fundatie, de Bijlaardsadmini strateur, ten Brink, Maurits idem Broekhuizen, Cornelis idem Haar (van de), Wouter, mede-eige naar bij successievan de Haar Aaltje, van de Haar, Arie en mede-erven Broekbuizen, Peter GEMEENTE LEUSDEN. 0 05150 Luntersche of Heiligenber ger beek 0 lOBOjweiland 0 32|00,bouwland 0 50|9ö| idem 0|12j90;bosch 0 33(00;bouwland idem idem 0 25 80 weiland 85|bouwdand 70 weiland idem idem 80|bouwland SOJiuis c. 0.07175.tuin O'üO 05'bosch 0 34|00 0'4O!55 0 00 0,09 0 03 0 05 0115 0|04 a. 0,02 0 04 0,00 0 03 0 03 35j weiland 50Huin 75jweiland 90 de Grift (uit- watering) 55 weiland 0!l0 20| 0113,751 idem idem J 7G 0 45 5 In 1 29 2 87 2 49 3 23 10 1198 l!ll 0 56 0 94 0 24 2 30 0 30 OH 0 28 0 54 0,12 1 14 0 62 0 63 0 59 80 90 40 E. G30*« 649 650 651 645 637 638 639 623 622 624 620 621 616 615 613 614 606 607 600 411 412 422 Leusdende gemeente Walcbren (van)mr. Simon Joh8.- Anthony idem idem idem idem idem idem Beaufort (de), Joh8. Berr.ardus idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem Stoop, Anna Alyda, wed. Arnoud Jan de Beaufort Walcbren (van), mr. Simon Joha. Anthony idem idem

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1992 | | pagina 16