Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR C.H.M. Coenen Prins Frederiklaan 15, Leusden 033-946342 H. Huizer-Putter Prins Frederiklaan 5, Leusden 033-950072 Mw. S.H. Manni, Hakhorst 2, Leusden 033-948225 Coördinator werkgroepen J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033-942056 Bestuursleden A.M. van Aken U. Bos v. Diepenheim Scheltusln 8 Pr. Ireneln 58, 033-943087 Leusden WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contibutie 25,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabobank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Postgiro 0072683 Redactie: M. Vroon-Roubos, J. Renes, A. Ton Redactie adres; 1*1. Vroon-Roubos, Land-jonker 51 3834 CM Leusden Afbeelding omslag: boerderij de Mossel, archief J. Renes Kopi jdatum: 1 aug - 1nov - 1 feb - 1 mei Drukkeri j: de Gans Voorzitter Secretaris Penningmeester 213 Van de redactie Ons tweede nummer bevat artikelen over de samenvoeging van de gemeenten Leusden en Stoutenburg vijfentwintig jaar geleden. J. J. Mandemaker doet hierover één en ander uit de doeken en hij kan het weten, want hij was raadslid in die periode. De archivaris van het gemeente-archief Leusden, de heer J.F. van Rooijen, duikt diep in de geschiedenis van Leusden met het volgende artikel: "De totstandkoming van de gemeente Leusden in vogelvlucht." Rest ons nog u een goede zomervakantie toe te wensen. Van het bestuur Op 23 april werd het seizoen met een middag in Barneveld, waar museum Nairac en het pluimveemuseum werden bezocht, afgesloten. Op de terugweg stopten we in Achterveld voor een rondleiding in de kerk aldaar. Natuurlijk is het bestuur al bezig met plannen voor na de zomer. We doen dat, na de jaarvergadering, in vernieuwde samenstelling. Mevrouw Lamers coördineert de activiteiten van de werkgroepen, de heer van Laar houdt zich vooral bezig met het beheer van de collec tie, en het secretariaat wordt behartigd door de heer Polak. Aan de afgetreden bestuursleden, mevrouw Huizer en de heer Huis in 't Veld, is op de jaarvergadering al lof toegezwaaid. In september zal onze eerste activiteit samen vallen met de open dag van Latent Talent. Deze organisatie presenteert al sinds jaar en dag in de ruimten van boerderij Groot Krakhorst op een zondagmiddag de plannen voor het nieuwe seizoen. Het lag voor de hand om als Historische Kring Leusden zelf op 11 september medegastheer te zijn in "onze" schaapskooi, en van de verwachte belangstelling te profiteren. In de winter zal een nieuwe activiteit starten, te weten het ordenen en beschrijven van de foto's die in ons bezit zijn. Wie maar wil, kan hieraan meedoen. Na de zomer volgen wel meer mede delingen, maar nu vast de datum: 25 oktober.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 2