Redactie M. Vroon-Roubos, J. Renes, A. Ton Redactie adres M. Vroon-Roubos, Landjonker 51, 3834 CM Leusden Afbeelding omslag Renée van Leusden bezig met het vervaardigen Drukkerij De Gans van de redactie Bij de voorplaat Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN' BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuursleden C.H.M. Coenen Prins Frederiklaan 15, Leusden 033-946342 R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033-941183 Mw. S.H. Manni Hakhorst 2, Leusden 033-948225 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033-942056 A.M. v. Aken v. Diepenheim Scheltuslaan 8 033-943087 W. Bos Pr. Irenelaan 58 Leusden WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie f 25,- voor leden. Jeugd en gezinsleden f 10,- Donateurs f 10,- Rabobank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabobank Leusden, nr. 278135 Postbank 0072683 van het T.D. monument Kopijdatum 1 nov. -1 feb. - 1 mei - 1 aug. 237 Het derde nummer van deze jaargang is gewijd aan het monument van Renée van Leusden dat op donderdag 29 september onthuld is. De achtergronden waarom dit kunstwerk is gemaakt, worden in deze uitgave toegelicht. Ronald Polak laat de geschiedenis van de TD-groep herleven in zijn artikel Knoeiende ambtenaren in Leusden. Een plaatselijk voorbeeld van het landelijke 'stille ambtenarenverzet'. Rie Vroon vertelt in het kort wat het monument op de voorplaat voorstelt. Zij doet dit op grond van een gesprek met de beeldhouwster Renée van Leusden. Wij willen ons blad in het vervolg door middel van tekstverwerking (WP 5.13.5HD) aanleveren bij de drukker. De redactieleden zijn het WP 5.1 programma onvoldoende meester. Wie van de lezers wil ons daarbij helpen. Gaarne zo spoedig mogelijk contact opnemen met All Ton, Meerkoet 5, 3831 GV Leusden, tel. 033-950867. Onze copijbus is leeg! Wie vult deze weer? Een bronzen monument bij de ingang van het gemeentehuis ter herinnering aan het werk van de TD-groep. Rie Vroon-Roubos Op de voorplaat ziet u de beeldhouwster Renée van Leusden uit Vught bezig met de vervaardiging van een van de bronzen figuren behorend bij het monument van de TD-groep. De kunstenares maakte het monument in opdracht van de stichting Kunst kwartier. De onthulling heeft plaats gevonden op donderdag 29 september 1994. De plaatsing bij de ingang van het gemeentehuis is niet toevallig. Het monument is gemaakt ter herinnering aan het stille verzetswerk van de gemeenteambtenaren in het gehele land. Zij knoeiden met het bevolkingsregister en konden daardoor tientallen mensenlevens redden. Een oude staldeur van planken met daartussen grote kieren en zonder sponningen gebruikte zij als voorbeeld bij het ontwerpen van de bronzen deur. Deze deur speelt een grote rol in het kunstwerk. Vanaf 't Erf kan men door de deur naar de drie figuren op de achtergrond kijken. Deze personen duwen als het ware de deur open naar de vrijheid. Zij symboliseren alle gemeenteambtenaren die de deur openhielden naar de vrijheid voor Joden, onderduikers, treinstakers en verzetsmensen. Het opvallende aan het werk van de beeldhouwster is, dat zij met

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 2