GEMEENTE LEUSDEN D.tum 2.Oktober 1944 Wegen dienstlicher Verwendung und ia Inter esse der Wehrmacht ist das Fahrrad von: C.J.Goorts,wohnhaft in Leusden E 35, Der Btlrgermeister J.K.H.de Beaufort. VEREENIGING VAN LEERAREN Wij ontvingen Uw schrijven van 29 Mei j.l. en deelen in antwoord hierop mede, dat wij het door U in December gestorte inschrijfgeld van f. 2.50 hebben bestemd voor het exainen Nederlandache Handelscorrespondentie, hetwelk op 26 Juni a.s. te Utrecht zal worden gehou den. Bijgaand inschrijfformulier gelieve U omgaand volledig ingevuld en onderteekend aan ons te retourneeren. 242 Telefoon K 3496-200 Gironummer Gemeente-ontvanger 237295 Uw kenmerk Uw brief van J Om kenmerk LEUSDEN NICHT ZU FORDERN!! ^ovJnT N.s. 03467 een "Ausweis" voor de fiets 243 IN HANDELSCORRESPONDENTIE, BOEKHOUDEN EN STENOGRAFIE AMSTERDAM ALLE CORRESPONDENTIE TE ADR ESSE ER EN AAN DE ADMINI8TRATIE DER VEREENIGINO BOSCH- EN LOMMERWEG 19 AMSTERDAM (W.) BA AMSTERDAM, 2 Juni GIRO 290202 1944, den Heer C.J. Goi^ts, LSUSDMN Mijnheer, Hoogachtehd, VEREENIGING VAN LEERAREN ln Handqiscorresp., Boekli. en Stenogn

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 5