FOTO GR A GRATIS 1/0 N Rabobank fS SEIN 1 uur FOTOSERVICE LA^J^surrogaat VRIJDAG 27 MAART 1942 V DE GENEESHEEREN: HOEVELAKEN LEUSDEN MET KWALITEITSGARANTIE NU MET VERGROTING EN FOTO-ETUI Winkelcentrum Hamershof 't Plein 46 - Leusden - Telefoon 033-944300 De Wiekslag 11 - Hoevelaken - Telefoon 03495-35025 272 daar DORLAS' Te koop ruim 3000 oude DAK PANNEN. Te bevragen gebr. Wolfawlnkel. Timmerfabriek, O v. Stelllngwerfalraat 86-01. 735 Te koop SPIEGELRUIT 3 20 X 1 63 M en wie wil rullen mcls- Jeeechoenen 30 voor maat 32, In zeer goeden ataat. Adres: llelll- genb.weg 66. 7^9 Te koop z.g a n. KINDERWA GEN. Singer atelier trapmachlne. gr. keukenbuffet, hang- en stnan- do boekenkast, antieke chlfon- ntere, prima haardkachel, enz. enz. WIJ koopen cu verkoopen al le ioorten bruikbare goederen. Kathagon's meubelwlnkel, JCrom- meslraut 69. 760 BI.OBMHEESTERS In soorten 35 cent, zware Japansche slerker- •en l.violen, madellovcn, ver- geetmljnletjee 3 cent. E. v, Oest, Oude Orachtje 17. Soest. 787 Te koop prima Orcgon-plne /EILnoOT. Type vergroot* B M lang 0 M.. geheel compleet (dus zeilklaar). Te bevr. Oroote Kop pel 62 Na 18 uur. 810 Austlu TENNISRACKET te koop. Oarmbespannlng. Gewicht 13 o. Langeslrarit 121. 816 Te koop ORGEL met massief eikenhouten kast. fderk ..Llebtg'. Bezichtigen Lange Beekstraat 18 's avonds tusschen 710 uur. s 811 Te koop aprekende PAPEGAAI met pracht kool en parkietonpaar VermeersUaat 22. na 6 u. 812 JAL. KASTJE 8 laden ƒ37.50, salontafel Op x 45 35.-. 4 stoelen. 2 fauteuils 100 Overdag Meubelmakerij. Ev. Meysterweg 6 814 CINgKODAK te koop aange boden. 16 mm, KA f 1.0 met by- behooreude projector. Galvanlatr ,ne». B. 813 To koop donkerblauwe KIN DERWAGEN, zoo goed als nieuw Te bezichtigen 's avonda van 6-8 uur. Oaslaan 00. 803 Te koop aangeboden een TOST- EG El. VERZAMELING van Bel gië. geen handelaren. Oude Utr.- weg 62. Soest. 807 Te koop aangeboden Philips RADIOTOESTEL. Te hooren Mutrfhuizcn 241, 's avonds na half 6. 800 To koop clkenlv TAFEL ook gen. te rullen voor 2-pera. spi raal. Ranonkelstraat 18. 808 Tb koop 2 wltto JASSCIIORTEN maat 4416. 6 Donkerblau we Japon, maat 40. 18.Br. no 881 Amf. Crt. 788 To koop z.g.an RADIO, lan ge lederen Jas en heerenrijwiel inet beste banden. Bevragen vpn Woustraat 8. van 8 tol 8 uur. 704 To koop prima TENNIS RACKET met hoes k 22.50, Pht- llpsluldspreker ad. 35 - en 7 pr damesschoenen pumps met hooge hak (onbeschadigd) maat 36 t m. 42. Brieven onder no. 877 bur. Amf. Crt. 798 Te koop een Fransche BTL'DIE- I'I \NO. Bevragen bij A Ravesteyn Rijksstraatweg A. 171. Hoevelaken. 708 Te koop KINDERFIETSJE, r. g a.o., met nieuwe bonden. Teut 24 800 Een goed spelend RADIOTOE STEL to koop. met Ingebouwde luidspreker, pracht kast. Te be- i Even pauseeren en ..Sein" probecren! Dat Is oog eens een smakelijk kopje troost! Daar legt de oudo koffltp branderU van Dorlas alle eer mee In! Drink „Sein" geurig cn fijn! /.C. Dot laJ N.V Ameri/oorl-Gouda Uw foto's, amateurwerk, films enz.: DE SMALEN. K. Gracht 0. Tel. 3636. Amersfoort. Gesloten 'e Woeosdacsinlddaffs na 1 uur. I b voor de huisvrouw oiet gemakkelijk vandaag den dagl Hóör van dienst te zijn. hóór voort (e helpen, ziedaar de wensch van hoog en laag bl) AibertHelJn. Die geest van hulpvaardigheid In de Albert Heljn-organisatie, zie, dal Ij de reden waarom zoo menig huismoeder^ nu den dankbaren uitroep slaakt» „als Albert Hcijn er toch niet ivasf G. G. BERGINK A. G. VIS M. R. BRAUN. G. H. DE WAARD. P. A. G. GEYSKES. M. G. J. WENSINK A. J. VAN KEKEM. J. E. ZWEERS. J. H. RENKEN maken bekend, dat in verband met de tijdsomstandigheden en de benzine-beperking 1. Alle boodschappen vóór 's morgens 10 uur moeten worr. den opgegeven. Voor latere boodschappen geldt dub bel tarief, evenals des nachts en des Zondags. Te late fondsboodscltappcn pas de volgende dag wor» den behandeld, tenzij het dringende gevallen betreft, zulks ter beoordeeling van» den arts. Spocdboodschappen alleen in uiterste noodzaak mogen worden afgegeven. Men op de uren van het spreekuur gelieve te verschij- nep en slechts in uiterste noodzaak daarvan mag wor den afgeweken. Flesschen met kurk moeten worden terugbezorgd. Hier en in de andere duizend dorpen en steden van ons land zijn in tiet verleden de coöperaties ontstaan die we nu kortweg de Rabobank noemen. Daarom is de Rabobank van oudsher overal diep geworteld staat dicht biju

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 10