Redactie M. Vroon-Roubos, J. Renes, A. Ton Redactie adres M. Vroon-Roubos, Landjonker 51, 3834 CM Leusden Afbeelding omslag Boerderij De Korte Niep Drukkerij De Gans van de redactie van het bestuur Mutaties ledenadministratie 3e kwartaal 1994 Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN' BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuursleden C.H.M. Coenen Prins Frederiklaan 15, Leusden 033-946342 R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033-941183 Mw. S.H. Manni Hakhorst 2, Leusden 033-948225 J A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033-942056 A.M. v. Aken v. Diepenheim Scheltuslaan 8 033-943087 W. Bos Pr. Irenelaan 58 Leusden WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie f 25,- voor leden. Jeugd en gezinsleden f 10,- Donateurs f 10,- Rabobank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabobank Leusden, nr. 278135 Postbank 0072683 Stoutenburglaan Kopijdatum 1 nov. - 1 feb. - 1 mei - 1 aug. 257 Nog steeds ontberen wij bijdragen van onze leden voor ons verenigingsblad. Het kost de redactie dan ook vaak veel moeite het blad samen te stellen. Gelukkig mochten wij wederom een beroep doen op de heer J. Verduin. Hij schreef een artikel over de groei van Stoutenburg tussen 1500 en 1800. Voorts ontvingen wij van de heer J.M. Schouten uit Achterveld, onze bekende dorps geschiedschrijver, een aantal krantenartikelen betreffende gepleegde misdrijven in Achterveld en Stoutenburg in de eerste helft van deze eeuw. In dit nummer treft u een bloemlezing van deze artikelen aan. De redactie voegt nog een overzichtslijst van voorwerpen die de vereniging in 1994 mocht ontvangen. De redactie wenst u goede feestdagen toe en een goed begin in het nieuwe jaar. In de vereniging was het gebruikelijk, dat nieuwe leden een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement kregen. Zolang er een statutenwijziging gaande was, is tijdelijk van deze goede gewoonte afgeweken. Nu deze statutenwijziging zijn beslag heeft gekregen liggen er weer voldoende exemplaren bij het secretariaat. Wie van de leden geen exemplaar heeft ontvangen en het bezit ervan wel op prijs stelt, kan de secretaris bellen, dan wordt een en ander geregeld. Nieuwe leden: W. Nauta W.A. Tap mevr. M. Telkamp mevr. C. Tolboom-Daatselaar mevr. H. Veltman Sophielaan 2 Platanenlaan 18 Azuriet 24 Hamersveldseweg 134 Ansfriduslaan 21 Leusden Zuid Leusden Centrum Leusden Centrum Leusden Centrum Leusden Centrum Bedankt als lid: J.P.F. de Graauw R. Hienekamp Landweg 343 Leusden C van Hoogendorplaan 42 Barneveld

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 2