Misdrijven in Achterveld en stoutenburg rond de eeuwwisseling De Eembode 1894 268 6 Historische Kring Leusden, 4e jaargang, nr.3. 7 De bekende raadpensionares Johan van Oldenbarnevelt was tot aan zijn terechtstelling in 1619 Heer van Stoutenburg. Het is mij niet bekend of hij de hand heeft gehad in de ontginning resp. de verdeling van de Meent. Ik merk nog op dat deze Meent van oorsprong grondheerlijk in het bezit van de heer) is geweest. 8. Schriftelijke mededeling van dhr. C.G. v.d. Hengel. 9 Deze weg stond bekend als de Eerste Steeg en verbond noordelijk Hamersveld met oostelijk Amersfoort. Er was ook een Tweede Steeg: De Hessenweg tussen de dorpskern Stoutenburg en het chauffeurscafé aan de Hogeweg. De Horsterweg, tussen noordelijk Hamersveld en de dorpskern Stoutenburg, werd pas in de 19e eeuw aangelegd. De Mossel werd bij besluit van koning Willem I in 1824 bij Hamersveld gevoegd. 269 J.M. Schouten De heer Schouten heeft uit de Eembode en de Barneveldse Courant een aantal artikelen verzameld over de criminaliteit in dorpen als Achterveld en Stoutenburg rond de eeuwwisseling. Wij geven u hiervan een bloemlezing, waardoor u zelf een indruk kunt krijgen over de omvang van misdaad in plattelandsgemeenten. 12 mei 1894 Stoutenburg In den nacht van Zondag op Maandag l.l. zijn bij den kastelein Kleinveld twee ruiten door kwaadwilligen verbrijzeld. De nog onbekende dader of daders schijnen den moed niet te hebben bij dag aan hunne vernielzucht of hunnen wrok bot te vieren. Zij zoeken de duisternis even als allerlei ongedierte. 1909 Achteveld In den laatsten tijd hebben alhier verschillende brutale diefstallen plaats gehad. Zoo zijn bij den landbouwer Visser uit een gesloten bakhuis eenige paren schoenen gestolen, terwijl elders weer hout of aardappelen ontvreemd zijn. 1911 Op 'Bitterschoten' werd een nieuwe fiets gestolen en bij een ander een zadel en diverse gewichten. 1912 De Tolgaarder Boersen vond in een wal een zoo goed als nieuwe fiets. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld of het rijwiel soms van diefstal afkomstig is. Augustus 1916 Van Zaterdag op Zondagnacht heeft men getracht in te breken ten huize van P.H. alhier. Toevallig logeerde er de heer J.B. Onderwijzer, thans vaandrig. Deze meende gerucht te hooren, verliet het bed en na zich inderhaast aangekleed en H. gewekt te hebben ging hij naar buiten. Vooraf laadde hij een dubbelloops jachtgeweer met een scherpe patroon en nam dit mede. op zijn teenen sloop hij om het huis en zag toen twee mannen bezig aan een der luiken. Het geweer vooruit sommeerde hij:

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 8