Monument Asschatterkeerkade Mutaties ledenadministratie 4e kwartaal 1994 Nieuwe leden: P. van de Kam C. Overing Bedankt als lid: C. Luns mevr. G. de Lange K.S. Eijgenraam A.F.C. Nieuwenhuyzen R. de Vette H.M. van Woudenberg Maanweg 10 Bohemen 79 Leusden-Z Leusden-C Leusden-C. Leusden-C. Barneveld Amersfoort Barneveld Scherpenzeel Lijst van nieuwe aanwinsten Aangekocht AquareTBavoord" van de hr. v. Wijk Foto in lijst inundatiegebied "Asschat" van de hr. J.M. Schouten Topografische kaart 1802-1812, van de hr. J.M. Schouten Ontvangen Archief E.H.B.O. Leusden Namenlijst deelnemers voedselconferentie Achterveld 1945 van de hr. J.M. Schouten Friese graanschepels, onbekende schenker Rieten koffer, onbekende schenker Plaquette korps Rijkspolitie, onbekende schenker Plaquette le legeronderdeel Soesterberg, onbekende schenker Stenen wandbord "de Roskam", onbekende schenker Pentekening "Adam en Eva", onbekende schenker Pentekening "'t Claverblad" Leusden, onbekende schenker Pentekening "St. Josephkerk" Leusden, onbekende schenker Afdruk "Kerk en Pastorie Leusden (Z)", onbekende schenker Historische foto Bakker, Cafee "Bavoort", fam. R. van Loenen Stoel hooibergkap. fam. v.d. Hengel Wetplank. fam. v.d. Hengel Karnton gereedschap, fam. v.d. Hengel Kloostermop kasteel Stoutenburg. hr. J.A. Storm van Leeuwen Historische foto Boerderij "Bieshaar", fam. R. van Loenen Historische foto "Smoussesteeg". hr. A. v. Kooy Topografische kaart Stoutenburg, fam. Vroon diverse kranten en tijdschriften artikelen voor de bibliotheek, fam. Vroon. J.J. Mandemaker Inleiding Twee jaar geleden heeft de gemeente Leusden in het meerjarenactiviteitenplan 1993-1996 een bedrag opgenomen van f. 150.000,-- voor "onderhoud liniedijk, intensief onderhoud". Dit is voor een werkgroepje mede aanleiding geweest om te bekijken of er sprake zou kun nen zijn van krijgskundig-historische ele menten, die als zodanig bescherming zouden dienen te genieten. Aan de noord- en oostzijde langs de bebouw de kom van Leusden Centrum troffen wij een twaalftal Nederlandse kazematten aan, zon der uitzondering van het type S ("Stekelvar ken"), waarvan er in de jaren 1939/40 bijna 2000 zijn gebouwd. Daarnaast zagen wij enkele Duitse westwaarts gerichte bunkers van de zgn. "Pantherstellung". Geen van deze bunkers/kazematten is van byzondere historische betekenis. Bovendien Asschatterkeerkade tankversperring, archief J. Renes

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1995 | | pagina 3