Daar kreeg de piloot een eenvoudig graf met een houten kruis, dat het opschrift droeg 'Unbekannter Englische Flieger'. Kort na de bevrijding kwam in juni 1945 een rechercheur van de gemeentepolitie van Utrecht met twee verpleegsters van het Franse Rode Kruis naar Stoutenburg. Zij zochten naar het lichaam van de verongeluk te piloot Brisdoux Galloni d'Istria. Op het erf van boerderij 'Gasthuis Daatselaar' vonden zij de brokstukken van de Typhon MN 291. De propeller van het vliegtuig stond bij een schuur in de grond met het opschrift; '8 dec. 1944'. Bij navraag op het gemeentehuis van Stoutenburg kwam men te weten, dat Pierre Brisdoux Galloni d'Istria begraven lag op 'Rusthof' in graf 221 als een 'Unbekann- ter Englische Flieger'. Er werd besloten om het graf te openen. Dat vond plaats op 22 augustus 1945 in aanwezigheid van onder andere de familie en de twee verpleegsters van het Franse Rode Kruis. Eén van hen, mejuffrouw Vincent maakte er een kort ver slag van op een kaart van het Franse Rode Kruis, die terug te vinden is in het archief van de gemeente Leusden onder nr. 1-56-2. Op de achterzijde van de kaart staat het vol gende vermeld: Graf 201 - vliegenier neer geschoten op 8 Dec. 1944. Piloot van een jachtvliegtuig MN291 groep T.P. is vermoe delijk de Franse vliegenier Lt. Brisdoux Galloni d'Istria, geboren op 20 October 1914 te Algiers. Brits 198e Squadron RAF Tac tical Air Force. Familie; 69 Boulevard Saint Michel te Parijs (5e district) Herbegrafenis op 22 augustus 1945. Aan de rechterzijkant staat de handtekening van de andere verpleegster van het Franse Rode Kruis, Germaine 1'Herbier, Chef de Mission. Deze verpleegster maakte ook voor het Franse Rode Kruis een verslag over haar bevindingen in Nederland ten aanzien van Pierre Brisdoux, gedateerd 10 september 1945. Uit dit verslag komen we te weten dat de moeder van Pierre Brisdoux op 69 Boulevard Saint-Michel in Parijs woonde. 7mJx In - uiZtüo^_ dUfnZfcZ *1. r<: ÖL HU - AW TÖl« ifv'( JL L. Het bezoek van de rechercheur, de verpleeg sters van het Franse Rode Kruis en de herbe grafenis hebben grote indruk gemaakt op de bestuurders en de bevolking van de gemeen te Stoutenburg. De gebeurtenis van 8 dec. 1944. kreeg weer de volle aandacht. Er werd over gepraat. Een voorbeeld hiervan is een briefje met aantekeningen bestemd voor veldwachter en gemeentebode Kuyt. Op de voorzijde staat een aantekening voor Kuyt, waarin een in Amersfoort gelegerde militair vraagt of er nog overblijfselen van het vlieg tuig bij de bewoners te vinden is. De achter zijde staat hier afgebeeld. fy) j f .j -V J I *0^- S r-*r.£.&■(,/-• tx--: /t-b-»'.' A /ró-^rr •f.'iFt/C't&i V^C (kiTVC2ujlv_- -jp l if BoilIjcruxS^^cu^T yflieJnL ftXAO* Achterkant kaart Franse Rode Kruis, idem HISTORISCHE KR/. J f A 'JiJC'lI-l r- V- 'r V f'V-ipT-'f- «A-t *-C"t .>cc.z.,. /■f J-C -s Aantekenbriefje van veldwachter H. Kuijt, idem.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1995 | | pagina 7