Daarvan werd zelfs een verklaring gemaakt op 14 september 1945. Ook van deze verkla ring hieronder een afbeelding. r l j Wat is er met deze beide stukken aan de hand? Ik vermoed het volgende. De verpleegsters van het Franse Rode Kruis hebben naar de identiteitspapieren en de trouwring van Brisdoux gevraagd. Men is toen gaan naden ken welke Duitsers begin december 1944 in de gemeente Stoutenburg waren en de papieren in handen hebben gekregen. De naam van Bernard Brouwer kan ik in dit verhaal nog niet plaatsen. De ring was niet meegenomen door de Duitsers, maar dat wist alleen familie Van den Hengel op dat moment. Er werd ook nog een rapport opgemaakt over deze kwestie, zowel in het Nederlands als in het Engels. In de Engelse versie werd gesproken van de papieren en de ring van Brisdoux. De ring en papieren zijn hierin gestolen. In een latere niet afgedrukte versie stond een minder scherpe formulering: "have been taken with by a German Lieutenant Musjik who departed from Achterveld to Utrecht". Hierna komt nog eenmaal de zaak van Brisdoux Galloni d'Istria in het archief van de gemeente Stoutenburg voor. Op 22 februari 1946 vraagt het Ministerie van Oorlog in Nederland ten behoeve van het Franse Ministerie van Luchtvaart een afschrift van de overlijdensakte op 8 december 1944 te Achterveld van Bridoux(sicl) Galloni d'Istria toe te zenden. De brief werd gezonden naar de burgemeester van Barneveld, die hem door zond naar zijn collega van Stoutenburg. Daar ging men snel aan de slag en stelde op 6 maart 1946 een overlijdensakte op. Men wees het Ministerie van Oorlog erop dat de naam ver keerd was geschreven. Maar het Ministerie van Oorlog bleef volharden in zijn foute schrijfwijze. Wel tekende de referendaris aan dat de voornamen van de piloot Pierre, Henri, Alfred waren. Deze werden in Stoutenburg toegevoegd aan de overlijdensakte. Op 2 april 1946 werd in Frankrijk met de gegevens uit Nederland een overlijdensakte opgemaakt. Opvallend aan deze akte is dat hierin de echt genote van Brisdoux wordt genoemd. Zij heet te Francine en woonde in Alexandrië (Egypte). Om dit te verklaren, hebben we de korte bio grafie nodig, die het Franse Ministerie van Luchtvaart over Brisdoux heeft opgesteld. Hij werd op 16 september 1939 onder dienst geroepen en ingedeeld als leerling reserve officier bij het luchtmachtbataljon van Avord. In de zomer van 1940 werd hij gedemobili seerd. Later dat jaar vertrok hij naar Noord- Afrika, waar hij zich aansloot bij een afdeling van het Vrije Franse leger. Al spoedig werd hi j ingedeeld bij een onderdeel van de Britse luchtmacht in Egypte. Hij nam er deel aan de oorlog in Noord-Afrika. Vanaf 1942 was hij gestationeerd in Engeland en nam van daaruit deel aan de strijd tegen de Duitsers. Op 24 augustus 1944 werd hij ingedeeld bij het 198e Squadron van de RAF. Dit Squadron opereer de vanuit het bevrijde zuiden van Nederland boven het nog bezette deel van ons land. De familie Brisdoux liet, waarschijnlijk al in 1945, op de plek waar Pierre Brisdoux was omgekomen een herinneringskruis plaatsen. Het bestaat uit een gemetselde stenen sokkel en een ijzeren kruis. Onder het kruis is een koperen plaatje aangebracht met de woorden: Pierre Brisdoux Galloni d'Istria tombé ici Ie 8 décembre 1944. Mevrouw de weduwe W. van den Hengel had hiervoor toestemming gege ven. De sokkel werd vervaardigd door de Achterveldse metselaar J. van de Veen. In het archief van de gemeente Stoutenburg is niets over de oprichting van het kruis te vinden. Dit is niet verwonderlijk aangezien het een parti culier initiatief was. Mevrouw Brisdoux bezocht met Aller-zielen(2 november) de eer ste jaren na de oorlog het graf en het herinne ringskruis. Waarschijnlijk kwamen aanvankelijk zijn moeder en zijn weduwe samen. Later kwam alleen de weduwe van Pierre Brisdoux. Het lichaam van Pierre Brisdoux heeft tot 8 Uw brief von On» kenmerk STOUTENBURG D°"*m 14 th. September 1915. The ring and papera of Pierro BRB3D0UX have heon stolen by: lieutenant MUaJIK. Witness: Bernard Brouwer, Roman- Catholic clergyman in German uniform; Th?y departed from Achterveld, Catholic Parson to Utrecht; -...- Also has been quartered in Achterveld: "HauptfeldwebelBender. The Burgomaster of the Commune of Stoutaiburg (HOLLAND)» Rapport n.a.v. aan teken briefje van H. Knijt, idem. HISTORISCHE KR/., De oprichting van het herinneringskruis.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1995 | | pagina 8