De Heiligenberg vereist. Start 26 september, 19.30 uur. Kosten fl. 90,00, inl: 030-343880. Bij voldoende belangstelling start in de perio de februari-april 1996 een cursus oud-schrift voor beginners (8 lessen) in het gemeentear chief in Amersfoort. Een zelfde cursus voor gevorderden is, bij voldoende deelname, gepland voor komend najaar. Kosten fl. 75,00, inl: 033-695017. Verder nog genealogie voor beginners in Utrecht (5 maandagavonden, tel 030-736611 en voor gevorderden in Arnhem (5 zaterdag ochtenden, tel 05750-11826). Mutaties ledenadministratie le halfjaar 1995 Nieuwe leden: Bruins, A.F.G. Wiegersma, F.M. Klerk, T. Geer, A.M. van der Kramer, J.J. Bos, M.H. van den Hoet, J. van 't Brug, L.H. van de Hus, D.J. Welren-Doorduin, mevr. Apeldoorn, J. Greefhorst, J.R. Niekerk, J.W. Roeterdink, J. Boven, W. van Kooper, W.F. Roggenkamp, J.H. Veen, W.A.G. Wilmink. P. Bruyn, mevr. J. Buis, H Rozengaarde 3 Melafier 8 Waterhoen 7 Salamander 52 Zeilmakerij 67 Zeilmakerij 37 Ruiterhorst 3 Beverhoeve 23 Hondsroos 16 E.A. Travertijn 8 Bouwdriest 34 Ansfriduslaan 56 Zilverreiger 20 Lindenlaan 6 Nabbert 16 Haverland 7 Lijsterbeslaan 14 Landweg 315 Arnhemseweg 64 Kwintlaan 21 Kermerstraat 119 Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-C. Leusden-Z. Leusden-Z. Heiloo Bedankt als lid: Kuypers, J.C.T. Torenakkerweg 7 Leusden-C. Lezing door Rianne van Hilten op 11 mei 1995 Wat ik u vanavond te vertellen heb, is een We vervolgen met de eerste prenten van de samenvatting van mijn afstudeerscriptie, die ik Heiligenberg uit het begin van de 18de eeuw. heb geschreven voor een doctoraalexamen Tot slot worden dan de veranderingen en ont- Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit wikkelingen op de Heiligenberg van de laatste Leiden. Het onderzoek naar de Heiligenberg twee eeuwen uit de doeken gedaan. Mochten er heeft me duidelijk gemaakt, dat we hier met tijdens deze lezing vragen bij u opkomen, dan een plek te maken hebben die een lange en rijke wilde ik u verzoeken deze tot na afloop van historie kent. mijn verhaal te bewaren. Vanavond wil ik u iets vertellen over die histo rie, die teruggaat tot voor het jaar 1000. Aan bod komen allereerst het ontstaan van de Ontstaansgeschiedenis Naam Heiligenberg, die een verklaring van haar naam in zich draagt, vervolgens haar ontwikkeling Zojuist vertelde ik u al, dat de naam en de ont- als buitenplaats, waarbij het begrip buitenplaats staansgeschiedenis van de Heiligenberg nauw kort wordt uitgelegd en er een blik zal worden met elkaar verbonden zijn. Het "berg" van geworpen op de internationale en nationale Heiligenberg is eenvoudig te verklaren. Aan de tuinkunst in die tijd. westkant van het terrein stroomt een beek. Ten Prentbriefkaart 1930 (Verzameling M.Vroon-Roubos)

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1995 | | pagina 3