Het molenpad in Stoutenburg en Asschat 567 568 De laatste korenmolen in Leusden en Stoutenburg werd in de meidagen van 1940 door oorlogshandelingen verwoest. De molen stond aan de Asschatterweg. op de grens van Asschat en Snorrenhoef, waar nu een modern bedrijfsgebouw verrijst. Een vroege vermelding van een korenmolen op deze plek is te vinden in de zogeheten Nederstichtse Leenacten, als Heer Steven van Zulen van Nyevelt op 13 september 1477 met 'die wyndemole tot Sambrynck' wordt beleend l". We weten niet wanneer bovengenoemde 'wyndemole' werd gebouwd. Aangezien de Leenacten over een eerdere belening zwijgen, zou het de eerste Zandbrinker molen kuunnen zijn geweest. Genoemde heer Steven was een belangrijk man in het Sticht. Hij woonde op het huis Geerestein onder Woudenberg en was onder meer maarschalk van Amersfoort en Eemland en raad van bisschop David van Bourgondië '2'. Het is bekend dat al in 1329 een rosmolen - een door paardekracht aangedreven molen - op de binnenplaats van het kasteel Stouten burg in gebruik werd genomen De boeren uit het gerecht van die naam hebben daar ongetwijfeld hun graan moeten laten malen. Het kasteel werd in 1543 volledig afgebro ken 'J'. De Stoutenburgse boeren moeten dus vóór 1543 op zoek naar een andere molen zijn gegaan. Dat zal niet eenvoudig zijn geweest. Het kasteel had bijna drie eeuwen een centrale plek in Stoutenburg ingenomen en het wegennet, hoe primitief ook, was op de ligging van dat kasteel toegesneden. We weten niet exact hoe de boeren dit molen probleem hebben opgelost. De Zandbrinker molen lag in een ander gerecht en boven dien aan de overkant van de Modderbeek. De oplossing van het probleem moet denke lijk elders zijn gevonden. Een 'prothocol'(= verslag van de vrijwillige rechtspraak) van 18 juni 1613 verschaft enig licht in de kwestie. Thonis Jansz op Steen- beeck verleent die dag aan de 'Sambrycker Muelen', ten behoeve van jonker Aernt van Zuylen van Nyevelt tho Gerestyn, Heere Verduin Rika. Then en Ineke v. Middelaar voor "Ommerens Daatselaar in 1954 Foto: II. v. Middelaar

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 2003 | | pagina 1