738 739 Bronnen: - Archief van de Stichting St. Picters en Bloklands Gasthuis Beleggingen te Amersfoort - Archief van het Nederlandse Openluchtmuseum te Arnhem - Archief van de Gemeente Leusden - Nederlandse duiventillen, van H.W.M. Ciiezen - Nicuwcnhuys en C.C.S. Wilmer - Omtrent Asschat onder eindredactie van Marijke van Hijden en Jan Vcrduin- - De Heiligenberg - 10 eeuwen geschiedenis van een buitenplaats te Leusden, doctoraalscriptie van H.J. van Hilten - Kadastrale atlas provincie Utrecht Oudschildgeld Leusden c.s. 1536 - 1806, van J. Verduin - Kastelenboek provincie Utrecht, door ir. J.D.M. Bardet - Het boerderijen boek, uitgegeven door de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek Van "Muusdaarup,, naar "Musschendorp" Joep van Burgsteden. Deze naam verwijst naar de rode pannendaken die daar te zien zijn. Vlakbij het dorp Achterveld ligt een buurtschap met de toevoeging 'dorp'. Het werd vroeger ook wel De Feber genoemd, een naam, afgeleid van een Fransman, Le Fèbre, die daar destijds woonde. Le Fèbre was een gepensioneerd Frans officier. Het dorp Achterveld kent in haar omgeving een aantal 'dorpen'. Stoutcnburg, dus de huidige kern, heette vroeger in de volksmond het 'Rooic Daarup', ontstaan in de 19c en 20c eeuw. Jannendorp, genoemd naar een aantal Jannen die daar hebben gewoond: Jan Zieltjes, Jan van Burgsteden, Jan Evers, Jan van Laar, Jan Bloem, Jan de Jong en Jantje Koller info van Jan Schouten Dit buurtje Achtergebleven na de Franse overheersing?? De naam Jannendorp sprak de mensen echter meer aan en zo raakte de naam De Feber weer in onbruik. De weg erdoor kreeg ook de naam van al die Jannen, Jannendorperweg. We kennen ook nog het Musschendorp, gelegen halverwege Achterveld en de driesprong in Stoutcnburg. In een oud belastingregister uit 1536 vinden we de naam 'De Muis'. Het huis met die naam ligt aan de Hessenweg, op no. 163. Men noemde het in het dialect ook wel 'de vier woeningen' (woningen) of 'de kezarre' de kazerne omdat er in het verleden vier gezinnen woonden. Met de namen De Muis en Musschendorp is toch iets aan de hand, maar wat weet ik niet. In het Achterveldse dialect is muis, muus. Anders dan dit dialect werd er in Musschendorp niet gesproken. En vroeger (zeg maar tot 1970 hadden oude mensen het dan ook nooit over Musschendorp maar over het Muusdaarup, genoemd naar De Muis. Maar waarom spreken we dan nu over Musschendorp? Wanneer raakte de oude naam Muisdorp in onbruik Muisdorp is een oude naam, maar dat is ook Musschendorp. Op de plattegrond van de Gemeente Stoutcnburg uit 1869 wordt vermeld: Stoutcnburg of Musschendorp. Dat betekent dus dat het twee gelijkwaardige namen waren. Misschien dat het dialectwoord muus door mensen, die Nederlands spreken en het dialect niet kennen als 'mus' werd verstaan en dus ook zo geschreven. Het klankverschil is niet zo groot. Maar het is maar een veronderstelling, dus er kan een andere verklaring zijn. De bewoners van Mussendorp zullen het woord mus zeker niet hebben gebruikt, want in het dialect, wat iedereen daar sprak, hebben we het niet over een mus of mussen, maar over een mors of morssen. Maar de naam Morssendorp in nooit gebruikt. Wie weet er wat meer te vertellen over deze beide namen en het gebruik ervan? Op z'n Achtervelds. Ook plaatsnamen werden vroeger in dialect uitgesproken. Meestal volgde deze uitspraak het geldende dialect. De lange ij werd dus een ie. Nijkerk spraken we uit als Niekarek en we hadden het dus ook over "'t Niekarekervecn". Zo noemden we Hamersveld ook 'Haomersveld".En Hoogland heette "'t Hoge Laand" en ook de uitspraak van Voorthuizen volgde het dialect en werd "Voorthuze". Maar Scherpenzeel week weer af van het dialect waar het de uitspraak betrof van 'zeel'. Het eerste deel van deze naam volgde het dialect wel. En zo heette Scherpenzeel in dialect 'Scharepezeil'. En vroeger heette het, zoals ik op oude kaart tegenkwam, Scarpezeel. We hadden het vroeger over opscharepe. Maar er waren ook plaatsnamen die niet volgens de dialectregels werden uitgesproken. Hoevelaken noemde men Hoevelok en Woudenberg was Bombareg. En mensen die in mijn jeugd al heel oud waren, hadden 't over "Utcrt" Utrecht en over Aorem Arnhem Amersfoort werd uitgesproken als "Aomersfoort". Maar wc hadden het bij nooit over Amersfoort, "we ginge n'r stad", en dan wist iedereen wat we bedoelden. We kwamen niet vaak in de stad; misschien een keer per jaar om kleren te kopen. En daarna gauw weer naar huis, want die drukte dat vonden we maar niets. Plaatsnamen in het Nederlands veranderen in de loop der tijd ook vaak in schrijfwijze. Schrijven we nu De Bilt, vroeger was het De Bildt, en het huidige Terschuur schreven we vroeger als Ter Schuur. Trouwens ook 'De Muis "Hessenweg 163. Foto:Frans van Loenen Joep van Burgsteden

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 2005 | | pagina 9